Raksti mums

Paldies par ziņu!

Rekvizīti

SIA “Ceļataka”

Reģistrācijas Nr.: ‪402031555367‬

Juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 147/2

AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV38PARX0021046830001